Coaching gesprek voor een eerlijke prijs

Een individueel coaching traject is telkens anders en afhankelijk van persoon tot persoon. Hoe het traject zal verlopen, varieert ook naargelang de doelen die je wenst te bereiken. Dit wordt verder besproken tijdens het eerste gesprek. Een coaching gesprek kent een prijs, en die prijs hangt af van hoe we je traject opzetten.

Een coaching gesprek heeft ook een prijs...

Tijdens het eerste gesprek bepalen we samen wat je specifieke vraag is en hoe we die gaan aanpakken. We maken tijd om kennis te maken.

Bij de intake maken we ook praktische afspraken over de planning van de sessies. We bespreken welke aanpak we hanteren, maar ook jouw verwachtingen en de methodieken die ik zal gebruiken worden besproken.

Hierna volgen de coaching gesprekken. In principe geef je zelf steeds aan wat je in het gesprek wilt bereiken. Op basis daarvan kies ik de juiste methode en interventie om dat doel te bereiken. In ieder gesprek zet je een belangrijke groeistap. Coaching sessies vinden plaats op locatie, in mijn praktijk of via online. Daarnaast kun je beroep doen op ondersteuning via email, sms, WhatsApp, …

Het aantal sessies beïnvloedt de prijs

Afhankelijk van de vraagstelling in de verschillende soorten trajecten kun je een kort, standaard of intensief traject volgen.

  • Kort coaching traject: 3-4 sessies.
  • Standaard coaching traject: 5-7 sessies.
  • Intensief coaching traject: 8-10 sessies voor een begeleiding die meer aandacht vraagt.

Na enkele sessies ben je in staat om zonder coach verder te werken aan je doelen. Vóór we afsluiten maken we een beoordeling: zijn de gespreksdoelen behaald, is de beoogde vooruitgang geboekt? Zo nodig plannen we nog een sessie in. Je coaching traject eindigt zodra je je vooraf gestelde doelen hebt bereikt.

Geïnteresseerd in onze coaching sessies?

Of je nu coaching nodig hebt voor je stress, coaching voor je relatie of coaching voor je zelfvertrouwen, bij Shakti Consulting ben je steeds welkom. Lees meer over mijn coaching mogelijkheden en contacteer me voor meer info.

Contacteer Shakti Consulting